HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2018 74 (1) 1-80

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 52 zł
każda rycina - 60 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,161; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D., Gugołek A.

Soból tajgowy (Martes zibellina) - cz. I

sobole1Soból tajgowy (Martes zibellina) powszechnie znany pod dawną nazwą soból syberyjski to gatunek uważany za najcenniejsze i najszlachetniejsze zwierzę futerkowe. Należy do rodziny łasicowatych (Mustelidae), rodzaju Martes. Jego najbliższymi krewniakami są kuna amerykańska (świerkowa), nazywana niekiedy sobolem amerykańskim oraz nasza kuna leśna - tumak. Znane są również przypadki naturalnych hybrydów soboli z kunami leśnymi. Mieszańce takie noszą nazwę „kidusów”. Sobole mają smukłą i wydłużoną budowę ciała, typową dla większości łasicowatych. W porównaniu z kunami mają nieco bardziej wydłużoną głowę, dłuższe uszy, ale krótszy ogon. Długość tułowia tych zwierząt waha się od 38 do 58 cm, a masa ciała od 1 do 2kg. Jak u większości łasicowatych występuje u nich dymorfizm płciowy, samce są nieco większe i cięższe. Liczba chromosomów u tego gatunku wynosi 2n=38. Ubarwienie okrywy włosowej soboli jest bardzo zmienne. W zależności od obszaru występowania i podgatunku zwierzęta te przyjmują barwę od jasnobrązowej przez ciemny brąz aż do głębokiej czarni. Na podgardlu soboli występuje nieregularna jaśniejsza plama, od jasnożółtej do pomarańczowej. Osobniki ciemno zabarwione są często pozbawione tej cechy. Wyodrębnia się kilkanaście podgatunków soboli różniących się barwą i jakością okrywy włosowej. Za najcenniejsze uważa się czarne sobole barguzińskie. Okrywa włosowa tych zwierząt jest bardzo gęsta od 14 do 28 tys. włosów/cm2, jedwabista, miękka i puszysta. ...
[summary in English]
[full text in Polish ]

Listos P. et.al.

Application of research in the field of forensic ...

to determine how much time has passed from the moment of death to the discovery of the body (12). At each stage of decomposition the food and environment provided by the body are ideal for the development of various groups of invertebrates known as scavengers. Alongside conventional methods, once the necrophagous forms or the traces they have left at the scene of the incident have been collected and identified, such evidence may be an important factor in determining the time of death. Estimation of the time of death is a difficult task often subject to error, which is closely correlated with the time passed since the death. The more time has passed, the more difficult and less precise the analysis will be. Within the first few days after death early signs of death ...
[full text in English...]

Yilmaz M. et.al.

Effects of the season on physiological ...

Animal species reared in different production systems are exposed to many environmental stress factors such as temperature, humidity and radiations. The changes in environmental stress factors are recognized as potential hazards to the growth and production of all domestic livestock species (7). Among the stressors, heat stress has been of major concern in reducing an animal’s productivity in tropical, sub-tropical and arid areas (32). The degree to which an animal can resist changes in body temperature varies for different species because of the distinctions in their heat regulating mechanisms (28). Changes in temperature may lead to “thermal stress” on animals. Thermal stress is the perceived discomfort and physiological strain associated with the exposure to an extremely hot or cold ... [full text in English...]

Lechowski J. et al.

Variability of semen in boars treated with vitamin C ...

PThe main criterion for keeping a boar at an insemination station is the production of boar ejaculates containing a high quantity of spermatozoa with a high fertilization potential. The production of boar semen is affected by the biological value of the boar (22, 44) and by environmental factors (4, 46). As far as the biological value is concerned, the breed of the boar is considered to be of paramount importance (17, 36, 39, 45) as it has critical influence on most semen traits. The age of the animal also plays a role (20, 32, 38, 44). Among the environmental factors, the most important are the rearing conditions coupled with an appropriate nutrition strategy. Currently, boars of sire breeds (lines) selected for commercial use as AI sires are subjected to reproductive, fattening and slaughter evaluation. Recently, there have been reports of problems ...
[full text in English...]

Łojszczyk-Szczepaniak A. et al.

Causes of consultations and results of radiological ...

Reptiles are becoming increasingly popular animals in amateur husbandry. Growing attention is being focused on their health problems, as well as on diagnostic capabilities (3, 19). However, diagnostic imaging of these animals can be problematic, as reptiles are characterized by large anatomic variability (1, 16, 17). The lack of a diaphragm, the peculiar topography of internal organs, and the small amount of intraperitoneal adipose tissue between parenchymal organs negatively affect image clarity in radiological examinations (17). In addition, there are no objective criteria for image evaluation with respect to the normal organ size (1, 13, 16, 17). The world literature, however, does include publications ...
[full text in English...]

Paździor-Czapula K. et al.

Canine oral cavity T-cell lymphoma – histopathological and ...

Canine lymphomas occur most often as multicentric diseases, causing generalized enlargement of the peripheral lymph nodes, but can also be localized in the skin, mucous membranes or any other organ (4). The mucous membranes can either be the primary site of some types of lymphomas (i.e. marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT), T-cell intestinal lymphoma), or can be secondarily involved in the generalized disease (6). However, oral masses are uncommon in lymphoma (2). Due to an unusual location, oral lymphomas in dogs must be differentiated from other round-cell tumours of the oral cavity. The antibody panel designed primarily for the differentiation of canine cutaneous round-cell tumours includes major histocompatibility complex class II (MHCII) and CD18, which are markers of histiocytic cells; tryptase, which is specific...
[full text in English...]

logo-bulletin-pulawy

bibliography

Gibasiewicz W.A.

Suplement do niepowtarzalnych...

gibasiewicz Historia medycyny weterynaryjnej wzbogaciła się o kolejny tom poświęcony losom lekarzy weterynarii w czasie II wojny światowej. Jest nim nowa książka Włodzimierza Andrzeja Gibasiewicza Suplement do Niepowtarzalnych. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt. W zamierzeniu autora miała być ona uzupełnieniem kilkunastu jego poprzednich prac o tej tematyce, głównie zaś dwóch: NIEPOWTARZALNI. Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej oraz NN – Nieznani Niepowtarzalni. Zadziwiające losy lekarzy weterynarii, a stała się dziełem samoistnym, obejmującym ponad trzysta stron nowych faktów i ustaleń, będących owocem benedyktyńskiego trudu, pracowitości i dociekliwości autora. Wartość tej pracy jest wręcz nieoceniona dla każdego czytelnika, kimkolwiek by nie był, przede wszystkim zaś dla tej grupy zawodowej, której dotyczy, dla rodzin postaci, o których opowiada oraz dla badaczy tych wciąż mało znanych obszarów, będących „białymi plamami”, które po odkryciu okazują się być czerwonymi od krwi przywracanych pamięci bohaterów. Pozornie struktura tej pracy nie różni się od poprzednich ...
[full text in Polish]

science and profession

Adaszek Ł.

Profesor Stanisław Winiarczyk doktorem honoris causa

winiarczykW dniu 18 września 2017 roku senat lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego nadał godność Doctor honoris causa profesorowi Stanisławowi Winiarczykowi. Ten honorowy tytuł nadawany jest przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury, do których z całą pewnością można zaliczyć Wyróżnionego. Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk jest absolwentem lubelskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Pełnił funkcję prodziekana ds. klinicznych tego Wydziału, a przez ostatnie dwie kadencje funkcję dziekana. Jest kierownikiem Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych. Prof. Winiarczyk należy ...
[full text in Polish]