"Medycyna Weterynaryjna" 2019 75 (10) 577-640

coffenalcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 52 zł
każda rycina - 60 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,280; MNiSW 20pkt

Bobowiec R.

75. rocznica powstania
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie...

ondatraW dniach 19-20 września 2019 r. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obchodzić będzie 75-lecie swojego istnienia. Jest to okazja do podsumowań i refleksji. Wiadomo, że o wiele łatwiej jest odpowiadać na pytania niż stawiać nowe, dlatego w skrócie opisane zostały dokonania ostatniego pięciolecia oraz przedstawiono, co należy dalej czynić, aby utrzymać i przede wszystkim podnieść rangę naszego Wydziału w skali krajowej i międzynarodowej. Dzisiejsza wielokierunkowa praktyka weterynaryjna dotycząca chorób i profilaktyki w hodowlach wielkostadnych, chorób zwierząt towarzyszących, nadzoru sanitarnego nad produktami zwierzęcego pochodzenia oraz zwalczania chorób zakaźnych, wymaga znajomości nowoczesnego warsztatu diagnostycznego, zdominowanego przez czułe metody obrazowania i analiz molekularnych z coraz szerszym wkraczaniem genomiki, proteomiki oraz metabolomiki na poziom pojedynczej komórki, czyli sekrotomiki pojedynczej komórki. Aplikacyjność tych technik w medycynie weterynaryjnej pozwala dostrzec np. znaczenie komórek macierzystych i progenitorowych, sygnalizacji immunologicznej i międzykomórkowej w odchyleniach ustrojowych, których poznanie daje podstawę do ukierunkowanej terapii. Postęp w badaniach doprowadził do skuteczniejszego leczenia, dostępne metody dały praktykom dodatkowe możliwości diagnostyczne, zwiększające szanse wyleczenia zwierzęcia. Jak na tym tle przedstawiają się najważniejsze (o najwyższym IF) osiągnięcia badawcze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie?...

[full text in Polish...]

Bobowiec R. et al.

Relationship between mammary blood flow ...

The effect of ovine placental lactogen (oPL), or chorionic somatomammotropin 1 (CSH1) (3) is ambiguous and it is still poorly defined (2, 19). This hormone, produced by binuclear cells of the trophoblast, is delivered both to the fetus and the maternal circulation (5). Fowlkes et al. (8) state that oPL exerts mainly a pro-growth effect on fetuses; thus, it was named “the growth hormone of pregnancy.” oPL may be also secreted into the mother’s blood and enhance some metabolic (3, 4, 8, 9) and mammogenic (13) functions. However, there are conflicting results in respect to the luteoprotective role of oPL. According to Gregoraszczuk et al. (11), oPL has luteoprotective effects, but according to Al-Gubory et al. (2), it is impossible to demonstrate such effects... [full text in English...]

Zacharko-Siembida A. et.al.

Expression of serotonin, somatostatin, and glucagon-like peptide ...

Rye is a one of the best cereal crops; it is easy to grow and not very expensive. However, the use of rye grain in the feeding of livestock (including pigs) is still rather limited due to its lower energy value (when compared with that of other grains) and the presence of so-called “anti-nutritive” substances. In a series of experiments, it was found that population rye grains are relatively rich in such anti-nutritional and toxic compounds as ergot alkaloids (33), pentosans (35), alkilorezorcynols (6), phytates, and acid phosphatase (34). In recent years, a new variety of rye (with lower susceptibility to ergot) called hybrid rye grown and developed. Despite the presence of potentially harmful ingredients, both population and hybrid rye grains have been successfully used as a diet component in the feeding of meat calves and lactating dairy cows ... [full text in English...]

Ziętek J. et al.

Method of dissecting edible snails of the genus Cornu

In the past, interest in snails as part of veterinary practice was limited to their role as intermediate hosts in the development cycles of parasites. As farmed animals, their role and importance have increased significantly over the past few years, and they have become the subject of scientific research focused on their living conditions, health assessment and the possibility of using products derived from them. Particularly important are the farm breeds from which raw materials are obtained for the food industry (meat and eggs) and the cosmetics industry (mucus) (1). Grey snails belonging to the genus Cornu are among the most popular land snails consumed in Europe and kept under farming conditions. Two subspecies of snails of the genus Cornu are used as farm breeds, the small grey Cornu aspersum aspersum.... [full text in English...]

Pawłowska-Olszewska M., et al.

Immunohistochemical localization of adropin ...

Adropin (ADR) was identified as a new regulatory peptide by Kumar et al. in 2008 (16). It is encoded by the Energy Homeostasis Associated gene (Enho gene) expressed in the liver and brain (16). High Enho expression in the brain was found in the areas involved in the control of different behaviors and regulation of peripheral metabolism (16). Hepatic Enho expression is regulated by nutrition (16). Mice devoid of the Enho gene have increased adiposity and insulin resistance (17). An association between diet and adropin levels was observed in animals and humans (8, 16, 24). ADR reduces food intake and decreases body weight in obese mice after intraperitoneal injection (16). Therefore, ADR taking part in metabolic adaptation and modulation of insulin sensitivity seems to be a regulating factor in energy homeostasis (8, 16). It protects the organism against hyperinsulinemia and hepatosteatosis leading to obesity ... [full text in English...]

Dębiak P. et. al

Computed tomography in diagnosing pituitary tumours ...

Rats are more frequently kept by humans as companion pets. As patients of veterinary practices, they can receive medical care including preventative and therapeutic treatment. Continuous advancement of veterinary techniques and knowledge of diagnostic methods of imaging in these patients improves the process of their diagnosis and treatment, including treatment of neurological conditions. Pituitary tumours in rats are mostly hormonally active (functioning) tumours, although sporadic cases of non hormonally active (non-functioning) tumours may occur, which give no clinical symptoms throughout the animal’s entire life. Functioning pituitary tumours grow very quickly, which is accompanied by dynamic development of clinical symptoms. Most commonly these neoplasms are diagnosed in females at the age of above 18 months, especially in unsterilised ones but they may also be found in males ...
[full text in English...]

logo-bulletin-pulawy

chronicle

Konferencja Sekcji Higieny Żywności...

krupa31 maja 2019 r. w auli Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP Lublinie odbyła się konferencja naukowa Sekcji Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW pt.: „Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego”. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. W konferencji wzięło udział 194 uczestników, w tym 60 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, 43 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedstawiciele 8 krajowych ośrodków naukowych oraz studenci. Decyzją Komisji ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji KRL-W uczestnicy konferencji otrzymali 30 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ustawicznego lekarzy weterynarii. Konferencję otworzył prof. dr hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor UP w Lublinie. ...[full text in Polish]

bibliography

Gliński Z., Kostro K.

Choroby zakaźne zwierząt łownych...

chorobyracic Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Bełkot Z., Czyżewski P., Drozd L., Gliński Z., Goleman M., Karpiński M, Kostro K., Król M., Tajchman K., Tietze M. Książka jest niezwykle potrzebna i oczekiwana. Czy należy zajmować się chorobami zakaźnymi zwierząt wolno żyjących, w tym łownych, czy może problem ten zostawić samemu sobie i powstrzymywać się od interwencji? Wypowiadane i publikowane są opinie, że choroby te mogą być naturalnym komponentem ekosystemu. Paradoksalnie, utrudnieniem w zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących może być szczególne zainteresowanie opinii publicznej, wynikające z troski o przyrodę. Opinia publiczna koncentruje się bardziej na dobrostanie zwierząt zakażonych lub chorych niż na problemach dotyczących systemów ochrony zwierząt i gospodarki łowieckiej. Tym bardziej należy podkreślić, że książka utwierdza w przekonaniu o konieczności aktywnej ochrony przeciwzakaźnej zwierząt wolno żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt łownych będących źródłem żywności. Autorzy zwracają uwagę na coraz bliższe kontakty świata zwierząt wolno żyjących i świata zwierząt domowych oraz możliwość krążenia wielu drobnoustrojów pomiędzy i w obu tych populacjach ...
[full text in Polish]