"Medycyna Weterynaryjna" 2020 76 (5) 253-312

zyczenia redakcja mincanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 52 zł
każda rycina - 60 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,280; MNiSW 20pkt

chronicle

Gondek M.

Mój pobyt w Kanadzie

kanadaFundacja A.S. Dekabana od lat wspiera młodych naukowców pracujących w uczelniach rolniczych w Polsce poprzez umożliwienie im uczestnictwa w pięciomiesięcznym programie stypendialnym realizowanym we współpracy z University of British Columbia (UBC) w Vancouver, Kanada. Każdego roku strona kanadyjska przedstawia wykaz proponowanych tematów badawczych przede wszystkim z zakresu technologii i bezpieczeństwa żywności, ale również innych działów związanych z szeroko pojętą dziedziną nauk rolniczych i przyrodniczych. Proces wyłaniania kandydatów jest kilkuetapowy i rozpoczyna się od wyboru przez zainteresowanego badacza projektu, który pod względem naukowym jest mu najbliższy i który chciałby realizować w trakcie trwania stypendium. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza aplikacyjnego, w którym podać należy m.in. informacje dotyczące zainteresowań naukowych oraz wykaz własnych publikacji...
[full text in Polish...]

Ruszkowski J. J.

Wobbly Hedgehog Syndrome (WHS): a review of knowledge ...

There is a growing interest in exotic pets worldwide. One of them is the African Pygmy Hedgehog (Atelerix albiventris). Hedgehogs are member of the order Eulipotyphla, nocturnal, solitary animals (19). The majority of the scientific and clinical-based knowledge about hedgehogs and their diseases come from North America and Asia but there are also European reports . In the last two decades, the number of scientific papers about diseases in pet hedgehogs increased. Neoplasms and Wobbly Hedgehog Syndrome .. [full text in English...]

Evkuran Dal G. et.al.

Serum anti-Müllerian hormone levels during estrus and ...

Anti-Müllerian hormone (AMH) is a homodimeric glycoprotein secreted by Sertoli cells, which is responsible for fetal sex discrimination by regression of Müllerian ducts. AMH is also expressed in granulosa cells of preantral and small antral follicles in postnatal females. AMH is a member of the transforming growth factor-β superfamily, which plays an important role in follicle recruitment (4, 19). AMH reduces the sensitivity of growing follicles to the follicle-stimulating hormone and limits the number of actively growing follicles ... [full text in English...]

Maćkowiak-Dryka M. et al.

Nutritional value of a new type of substitute caviar

Known all over the world, caviar is a luxurious food with health-promoting properties (23, 29). The raw material for caviar production consists of egg cells (oocytes) of fish, in breeding terminology referred to as roe. Commission Regulation no. 865/2006 defines caviar as “unfertilised dead processed eggs from all Acipenseriformes species, also known as roe” (24). In light of the above, the term is restricted to salted roe of fish from species belonging to the order Acipenseriformes, commonly called black caviar or true caviar. The growing demand for caviar and the simultaneous decrease in production of black caviar are two reasons behind the search for alternative forms of this product. Caviar products currently available on the market divide into several categories, depending on the type of the raw material. One of these consists of caviar substitutes, which can further be divided into ...[full text in English...]

Hayat M. A., et al.

Determination of the activity of selected

Acute bovine laminitis is a systemic disease with confined manifestations that affect the claws. It can cause serious economic losses to the dairy industry because cows with laminitis have reduced reproductive performance, decreased milk yield, high culling rates, and increased cost of veterinary intervention (6, 13). Equine laminitis is well-characterized, but the pathogenesis of acute bovine laminitis remains unclear. Recent studies have found that alimentary oligo-fructose (OF) induces acute bovine laminitis, leading to histological changes in the dermo-epidermal junction of the claws (6, 38). Oxidative stress is defined as a change in the balance of cellular oxidation-reduction reactions, where there is an reactive oxygen species (ROS) are released excessively, and their removoal is reduced due to inadequate antioxidant ... [full text in English...]

Topal O., et. al

Early clinical predictors of diarrhea ...

Despite the fact that the neonatal period of calves comprises only a short time in their lives, this is the period of the highest incidence and mortality rates from diseases (16, 22, 35). Calf diseases are very important in terms of both economic and animal welfare concerns because they cause calf deaths, high treatment costs and low efficiency in animal performance (19). The goals of raising calves are health, performance, substitute heifer production and profitability. Investments made in line with these objectives play an important role in ensuring the profitability for livestock owners and businesses economically ...
[full text in English...]

logo-bulletin-pulawy

bibliography

Salomon W.

Die energetische Behandlung des Pferdes...

solomonBioenergetyka istnieje od czasu, gdy ludzie „poczuli i oswoili” energię, jednak dopiero w ostatnim stuleciu medycyna uznała ją za istotny potencjał. Teorie świadomości, kwantowa natura biochemii, kwarki i antykwarki zbliżają biologię do energetycznych pojęć i Einsteinowskiego ujęcia E = mc2. Dlatego pierwsze prawo medycyny energetycznej brzmi: zmień energię a zmienisz masę. Lub – zmień przepływ energii, a wyleczysz chorobę – jak mówią bioenergetycy. Książka wydana w języku niemieckim jest kontynuacją znanej pozycji. To piąte jej wydanie, po pierwszym w roku 1998 i wznawianej co kilka lat. Jej Autor, Walter Salomon jest twórcą licznych książek z dziedziny kinezyto- i fizjoterapii, metod leczenia wywodzących się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). To doświadczony terapeuta kierujący na co dzień pracami Instytutu Kinezjologii Stosowanej i Naturalnej w Meersburgu. Celem książki jest dostarczenie Czytelnikom propozycji diagnostycznych i terapeutycznych – jak znajdować blokady i przywracać zharmonizowany przepływ energii w organizmie koni. Brak takiego przepływu może objawiać się problemami zdrowotnymi, takimi jak: niewłaściwe postawy, zaburzenia ruchowe, metaboliczne i emocjonalne. Wykorzystując potencjał metod energetycznych, można tak ustawić kierunek ich sił, by mobilizować moc samoleczenia organizmu, twierdzi Autor. Konstrukcja książki sprzyja przyswajaniu wiedzy, jest prosta i składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisano fundamenty dotyczące przepływu energii u koni, jej rodzaje i kanały przemieszczania – meridiany. W drugim omówiono techniki diagnostyczne, z akupunkturą, i terapeutyczne, z kinezjologią, technikami masażu, wzmacnianiem energii Yin i Yang oraz terapią kolorami. W rozdziale trzecim przedstawiono zalecane terapie w leczeniu schorzeń kolejnych części ciała, od głowy przez kręgosłup, kończyny, do mięśni zadu i ogona. Nowością piątego wydania są dodatkowe części ukazujące przebieg meridian w obszarze powięziowo-mięśniowym i zagadnienie energii Qi z jej pozytywnym wpływem na emocje. Tekst wspierany jest dużą liczbą rycin, schematów i tabel ze wskazówkami topograficznymi ukazującymi punkty diagnostyczne i terapeutyczne na ciele koni z opisem wykonywania ruchów leczniczych kolejno stosowanych terapii...
[full text in Polish]