redakcja

sitting from left: Prof. Dr. Ryszard Bobowiec - deputy editor-in-chief, Prof. Dr. Elżbieta Pełczyńska - editor-in-chief, Prof. Dr. Krzysztof Szkucik - editor,
standing from left: Maria Frąckiewicz MSc. - Polish text correction, Prof. Dr. Christopher Garbowski - English text correction,
Eng. Mikołaj Malarczyk MSc. - Desktop Publishing, Sławomir Łojszczyk MSc. - editorial secretary, Zbigniew Romanek- distribution journal,
Grzegorz Dąbkowski MSc. - English text correction, Jadwiga Kotnarowska MSc. - bursar,