"Medycyna Weterynaryjna" 2018 74 (2) 81-148

marbovercanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 52 zł
każda rycina - 60 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,161; MNiSW 15pkt

conferences

konferencja

Salci H. et.al.

Effect of balanced supplementary feeding in winter ...

In dogs, the most commonly encountered tracheal pathologies are tracheal stenosis, stricture, collapse, and tracheomalacia (softening of the tracheal cartilage) (4, 8, 13, 16). Tracheal collapse is a common cause of coughing in dogs, and it is seen in the cervical and/ or intrathoracic portion of the trachea (4, 7, 8, 10, 15). Tracheal collapse and tracheomalacia are usually associated with congenital disease (8, 16), extrinsic compression or chronic inflammation, and they lead to airway weakness and inflammatory airway disease (4, 15, 16). Bronchial collapse occurs in association with tracheal collapse (1, 8). It has been hypothesized that bronchomalacia is a frequent finding of dogs with tracheal collapse and that it is associated with concurrent inflammatory airway disease, which may cause2 bronchial collapse (2, 8). Little is known about the clinical and clinicopathological features of this disease (1). Tracheal and bronchial collapses are easily identified by endoscopic examinations and are diagnosed by specific views (7, 8, 10, 14). These pathologies are graded by tracheobronchoscopic examination (1, 2, 7, 8, 11, 14), and intraluminal appearances are scored to demonstrate the severity of the disease (2, 4, 11, 14, 15). Cytological evaluation of the bronchoalveolar lavage (BAL) fluid or tracheal brush cytology is made to analyze cellular characteristics of the airways and to provide evidence of inflammation or the presence of bacteria (1, 7, 12). The results of bacterial culture of tracheobronchial samples from dogs with tracheal collapse commonly contain Gram-negative, coliform and mixed populations (5, 7, 12). Sample collection methods and cytological findings for the airways in tracheal collapse cases have not been described in the current literature (7, 8). Dogs with tracheal collapse often receive antimicrobials, but the role of bacterial infection of the airways in this disease remains unclear (1, 7, 8). In addition, bacterial infection of the airways is generally ...
[full text in English...]

Gnat S. et.al.

Growth rate and acid-base balance in turkeys ...

Ruminants are a group of animals characterized by a unique way of processing and assimilating food. Proper functioning of the digestive tract of ruminants is closely linked to the abundance and composition of the microbiota in the forestomach, which is a complex ecosystem comprising a vast diversity of bacteria, protozoa and fungi (6). Microorganisms making up the microflora of the rumen, and in particular the interactions between them and physiological processes in the body, directly affect the animal’s physical condition and state of health (3, 9, 17, 28). However, our knowledge of the rich diversity of microbial species in the rumen and our understanding of their role in the adaptation of ruminants to different living environments are still incomplete (9). As research on the ecology of the rumen microbiota has been discredited by a lack of truly selective culture media and difficulties in isolating bacteria in in vitro cultures and identifying them by direct microscopic examination, techniques based on DNA analysis are currently being used (9, 16, 29). Most ruminal microbes are anaerobes and bacteria requiring the presence of various substances (inorganic salts, sugars or acids), which not only are nutrients, but also create suitable conditions (pH, osmotic pressure, redox potential) in the rumen environment (29, 30). The cycle of metabolic changes in the rumen has made it possible to identify microbes commonly occurring in it, as well as to determine the ecological interactions taking place between populations (8). The most active ruminal microorganisms are cellulolytic bacteria, mainly of the genera Ruminococcus and Fibrobacter, as well as fungi and protozoa. The second group consists of microorganisms that acquire energy from the decomposition of sugars, such as Prevotella, Butyrvibrio, Selenomonas, Megasphaera, Veillonella and Peptostreptococcus (3, 9, 29). All of the main bacterial shapes have been found, including short and long bacilli, cocci and coccobacilli, curved cylinders, comma-shaped and helical forms, and spirals. The total number of bacteria in the rumen fluid ranges from 109 to 1012 cells/ml ... [full text in English...]

logo-bulletin-pulawy

bibliography

Hohmann M.

Physiotherapie in der Kleintierpraxis

.... Przekonująca książka o fizjoterapii i korzyściach wynikających z jej stosowania w praktyce klinicznej psów. To już trzecie, niemieckojęzyczne wydanie tej książki, rozszerzone i uaktualnione w stosunku do pozycji z fizykoterapia lat 2008 i 2012. Autorem jest doktor Mima Hohmann z Lipska, od dwudziestu lat wspierająca leczenie konwencjonalne zwierząt metodami uzupełniającymi. Niedawno, w 2015 r. ukazała się jej nowa książka: „Zaburzenia układu ruchu u psów. Anatomia czynnościowa, biomechanika i patofizjologia“. Autorka z biegiem lat i zdobywanym doświadczeniem dochodzi do przekonania, że u psów ruch rozumiany jako aktywność fizyczna jest warunkiem dobrego samopoczucia, a to zależy głównie od dobrego funkcjonowania poszczególnych elementów układu ruchu. Dlatego gruntowna znajomość anatomii i biomechaniki, a także diagnozowania chorób i podejmowanie właściwych działań fizjoterapeutycznych jest według niej istotnym elementem udanej diagnozy lekarskiej i fundamentem leczenia chorób układu ruchu ...
[full text in Polish]

Eickhoff M. et al.

Bild-Atlas der Zahnbehandlungen Hund und Katze

bildatlas Pięknie ilustrowany atlas stomatologii weterynaryjnej wydany przez doktora Marcusa Eick-hoffa. Po 20 latach praktyki weterynaryjnej doktor Eickhoff połączył słowo pisane ze zdjęciami opi-sywanych przypadków stomatologicznych. Diagnostykę i leczenie chorób jamy ustnej znacznie uła-twiają przedstawione wnikliwie ilustracje instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia badania i zabiegu stomatologicznego. W tym zakresie atlas znakomicie obrazuje i znacznie ułatwia zakup odpo-wiedniego sprzętu. Atlas ten informuje, jak zmierzyć się z trudnymi przypadkami stomatologicznymi, jak poru-szać się w tematyce i jakie stawiać pytania by rozwiązać problem, a w razie potrzeby skierować zwierzę do odpowiedniego specjalisty, aby oszczędzić mu cierpienia ...
[full text in Polish]